Flow nu ook voor gratis WLZ Clientondersteuning

Flow Mantelzorgmakelaar biedt nu ook onafhankelijk clientondersteuning aan voor mensen die een WLZ indicatie hebben. Deze ondersteuning is gratis voor iedereen met een WLZ indicatie, hun wettelijk vertegenwoordigers en mantelzorgers.

Ik heb me per 1 januari 2020 aangesloten bij Thuis in Clientondersteuning (voorheen WLZ Clientondersteuning), een samenwerkingsverband van ruim 30 zelfstandig clientondersteuners, die al jaren actief zijn in de wereld van de zorg. Een groot aantal van hen zijn ook mantelzorgmakelaar.

http://thuisinclientondersteuning.nl

Indien er nog een aanvraag gedaan moet worden voor een WLZ indicatie, geldt dat inzet van mij als mantelzorgmakelaar daarbij vergoed kan worden uit de aanvullende zorgverzekering. Check hiervoor uw polis en raadpleeg het actuele overzicht op mijn site voor de  hoogte en aard van vergoeding per zorgverzekeraar.

Of het nu gaat om het geven van advies, het vinden van een juiste  zorgaanbieder, het realiseren van zorg op maat bijvoorbeeld met behulp van een PGB, het schrijven van een zorgplan of het bemiddelen tussen client en zorgaanbieder, ik doe het allemaal. Het vinden van een passende oplossing voor elke zorgsituatie is voor mij dagelijks werk.

U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen via mijn telefoonnummer

06 138 32600

of via

info@flow-mantelzorgmakelaar.nl

of

jantine@thuisinclientondersteuning.nl

 

Samenwerkingsovereenkomst met Welzijnsorganisatie van Houten & co krijgt andere invulling

Per 1 januari 2020 ben ik als mantelzorgmakelaar niet meer in dienst bij de welzijnsorganisatie van Houten & co.

Mijn dienstverband bij van Houten & co was voor 1 dag per week, speciaal bestemd voor die mantelzorgers zonder aanvullende zorgverzekering.

De kosten van mijn inzet werden voor 1 dag per week door van Houten & co betaald, wat een uitzonderlijke situatie was.

De gemeente Houten vindt ondersteuning aan mantelzorgers erg belangrijk, wat bleek uit deze tijdelijke opzet van de gemeente Houten en van van Houten & co.

De nauwe samenwerking tussen van Houten & co, Gemeente Houten en mij blijft bestaan. Ik blijf beschikbaar voor mantelzorgers in Houten met een aanvullende zorgverzekering en als gratis clientondersteuner voor alle mensen en hun vertegenwoordigers en mantelzorgers met een WLZ indicatie.

 

 

Flow Mantelzorgmakelaar op de telefoonkaart voor alarmering in IJsselstein

Huis aan huis worden in verschillende gemeenten nog steeds de zgn. Telefoonkaarten verspreid. Hierop staan alle belangrijke telefoonnummers voor alarmering van hulpdiensten en is ruimte voor de telefoonnummers van de eigen huisarts, de huisartsenpost, de apotheek, etc

De Hartstichting heeft een vaste plek op deze kaart voor instructie bij reanimatie.

Hiernaast is er plaats voor plaatselijke relevante advertenties, waaronder een advertentie van mij als mantelzorgmakelaar.

Binnenkort verschijnt de Telefoonkaart van Montfoort ook huis aan huis en ook hierop sta ik met ene advertentie.

Hoop dat mantelzorgers met een hulpvraag  mij op deze wijze kunnen vinden!

TK IJSSELSTEIN 02-2019

Nu ook cliëntervaringen op de site

Ik ben inmiddels een aantal maanden operationeel en heb een ruim aantal cliënten mogen ondersteunen in die periode. Ik wil hun ervaringen met mijn sociaal-juridische ondersteuning graag met u delen.

Vanzelfsprekend hebben cliënten hiervoor toestemming gegeven en heb ik hun ervaring zonder enige bewerking hier geplaatst.

Kijk hiervoor onder kopje ‘Cliëntervaringen met Flow’ op de startpagina.

Samenwerking met welzijnsorganisatie van Houten&co

 

 

Sinds augustus 2018 ben ik een samenwerking aangegaan met de welzijnsorganisatie van Houten&co. Dit houdt concreet in dat burgers van de gemeente Houten gebruik kunnen maken van mijn diensten en dat in het geval iemand geen aanvullende zorgverzekering heeft, mijn uren betaald worden door van Houten&co. Ook in het geval het benodigde aantal uren de vergoeding uit een aanvullend pakket overschrijden is dat het geval.

Ik ben zeer verheugd met deze samenwerking en hoop veel mantelzorgers te kunnen ondersteunen in deze samenwerking.

Vanaf 13 juni as ben ik operationeel

Op 13 juni 2018 ontvang ik mijn diploma en mag ik mij gecertificeerd mantelzorgmakelaar noemen.

Ik ben trots op mijn eigen bedrijf Flow Mantelzorgmakelaar en hoop veel mensen te kunnen helpen de komende jaren!

Kent u iemand in uw omgeving die mantelzorger is en waarvan u denkt dat diegene advies en hulp kan gebruiken?

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek en advies.

06 – 138 32 600

info@flow-mantelzorgmakelaar.nl