Cliëntervaringen met Flow

Hieronder treft u ervaringsverhalen aan van een aantal van mijn cliënten.
Hun verhalen zijn vanzelfsprekend met hun toestemming en zonder bewerking door mij hier geplaatst.

Ervaring van Roos Prommenschenkel en Marino Vossen, Houten

https://www.facebook.com/search/top/?q=roos%20prommenschenckel