Beroepsvereniging en klachtenprocedure

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Deze vereniging brengt de mantelzorgmakelaars in Nederland samen en behartigt hun  belangen. Hiernaast bewaakt ze de kwaliteit van het beroep en is vraagbaak en klankbord voor branchegenoten, overheid, semi overheid en bedrijfsleven.

Via de site van de beroepsvereniging www.bmzm.nl kunt u zien welke mantelzorgmakelaar in uw omgeving actief is en kunt u de klachtenprocedure inzien.

Flow – Mantelzorgmakelaar is via de BMZM aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister en kent een klachtenregeling.

Ik hanteer de Algemene voorwaarden leden BMZM

Hiernaast hanteer ik de  Privacyverklaring BMZM , waarin ik u wil informeren over mijn beleid ten aanzien van verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens.

Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie van uw mantelzorgmakelaar wordt vervanging geregeld via een gecertificeerde mantelzorgmakelaar die lid is van de BMZM. Ook ik heb dat geregeld.

De mantelzorgmakelaar is minimaal HBO geschoold en weet de weg in de bureaucratie van de zorgwereld.

Het postadres van de vereniging is:

Secretariaat BMZM
Wethouder Tra Plein 11c
5051 Goirle
Telefoon: 085-2100630
Emailadres: info@bmzm.nl