Wanneer bent u mantelzorger?

Mantelzorger, een mooi woord waar iedereen wel een beeld bij heeft. Mantelzorgen doe je uit naastenliefde, voor een gezins- of familielid maar ook ‘gewoon’ voor mensen waar je hart naar uit gaat.

Mantelzorgend doet u de was en de boodschappen voor die ander, poetst u het huis, bent u het vervoer naar het ziekenhuis of helpt u met het bereiden en het nuttigen van het eten. Mantelzorger bent u ook als u ouder bent van een kind met een aandoening. Alle gezinsleden zijn het dan  ook.

Er kan een situatie ontstaan waarin u het aanspreekpunt wordt voor zorg die nodig is. U bent regelmatig degene die de beslissing moet nemen of zaken rondom zorg aan huis moet regelen. Bij noodzakelijke opname in een verpleeghuis, bent u degene die alles zal moeten regelen en contactpersoon is voor de zorgaanbieders.

Mantelzorgen gaat vaak vanzelf, maar is niet vanzelfsprekend. Het kan ontzettend zwaar zijn om dit naast het eigen gezin te doen. Ook al geeft het vaak veel voldoening om wat te betekenen voor die ander.

Het mantelzorgen brengt ook zorgen met zich mee, het houdt u bezig. Ook is het spel van wet- en regelgeving voor recht op zorg moeilijk en vaak ondoordringbaar. U heeft regelmatig vragen over verschillende soorten zorg en welke het beste past bij uw situatie en er is regelmatig onduidelijkheid over ziektes en aandoeningen.

Flow Mantelzorgmakelaar kan u hier allemaal bij helpen.