Wat kan ik voor u doen?

Als mantelzorgmakelaar verzorg  ik altijd maatwerk, elke situatie is anders. Het is mijn taak om  u de weg te wijzen in de mogelijkheden en rechten die u en uw zorgnaaste hebben. Hierbij blijft u natuurlijk altijd in de regie.

Ik geef u uitleg over uw situatie en ik kan ook regeltaken overnemen. U kunt hierbij denken aan:

 • Het aanvragen en regelen van zorg thuis (wijkverpleging, thuiszorg of huishoudelijke hulp)
 • Het samen voorbereiden van het ‘keukentafelgesprek’ voor indicatie van zorg (maken van een persoonlijk plan)
 • Het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, dagopvang, maaltijdvoorziening, etc)
 • Het regelen van respijtzorg (u of uw zorgnaaste gaat ergens logeren)
 • Het aanvragen en regelen van een woningaanpassing (traplift, aanbouw, deuraanpassingen, etc)
 • Het aanvragen en regelen van een Persoons Gebonden Budget (PGB)
 • Samen met u kijken naar inzet van vrijwilligers
 • Kijken naar mogelijke financiële consequenties (van zorg op uitkeringen, subsidies, toeslagen, belastingen)
 • Voor werkende mantelzorgers; kijken naar verlofmogelijkheden in CAO, voorbereiden gesprek met werkgever
 • Voor jonge mantelzorgers: kijken naar combinatie school/studie en mantelzorg
 • Opstellen van een bezwaarschrift en begeleiding van u bij dat proces