Kosten van de mantelzorgmakelaar – inclusief overzicht vergoeding per zorgverzekeraar

Alle gemeenten in Nederland moeten een onafhankelijk cliëntondersteuner in dienst hebben, die u kan adviseren en helpen beslissingen te nemen als mantelzorger. Niet alle gemeenten voldoen hieraan en ook de invulling van die cliëntondersteuning kan erg verschillend zijn.

In een beperkt aantal gemeenten wordt inzet van de mantelzorgmakelaar door de gemeente voor alle inwoners betaald. Kijkt u op de site van uw gemeente of dit in uw woonplaats het geval is. In mijn regio kennen de gemeenten Nieuwegein en Houten een dergelijke regeling voor hun burgers.

Advies en hulp van een mantelzorgmakelaar wordt in een groot aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten vergoed. Kijkt u in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering, hoeveel u vergoed krijgt.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle zorgverzekeringen en hun vergoeding voor een mantelzorgmakelaar.

2020 Vergoedingenoverzicht Mantelzorgmakelaar – versie 1-1-2020